Podmínky používání a ostatní informace

Podmínky používání (smlouva)

 1. PŘEDMĚT PODMÍNKŮ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
  1. E-shop s adresou alvadi.cz je k dispozici na Alvadi OÜ , registrační kód 11487376, VAT: EE101288462, adresa Majaka 10, Tallinn, 11412, Estonia, elektronická pošta info@alvadi.cz, telefon (dále jen e-shop prodávajícího nebo Alvadi). Tyto podmínky používání (dále jen „Podmínky“) upravují právní vztahy mezi Prodávajícím a uživatelem e-shopu Alvadi (dále jen „Kupující“) s ohledem na používání e-shopu Alvadi, vč. příkazy a transakce.
  2. Součástí služby e-shopu Alvadi je možnost pro kupujícího uzavřít kupní smlouvu na výrobky a služby (dále jen zboží) prodávané v e-shopu Alvadi. Seznam a popisy nabízeného zboží jsou uvedeny na webových stránkách alvadi.cz. Internetový obchod Alvadi nabízí zboží ve formě „jak je“ a „jak je to možné“. Přístup do e-shopu Alvadi a použití e-shopu Alvadi jsou na výhradním uvážení uživatele. Prodávající neodpovídá za škody, které mohou vzniknout v důsledku používání e-shopu Alvadi nebo souvisejících aplikací.
  3. Používáním e-shopu Alvadi kupující potvrzuje svůj souhlas s těmito podmínkami a povinnost dodržovat. V případě uzavřených prodejních smluv, tj. Potvrzených objednávek, budou závazky vůči Prodávajícímu a Kupujícímu závazné v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, musí kupující okamžitě přestat používat internetový obchod Alvadi. Prodávající je oprávněn nechat objednávku kupujícího nesplnit, pokud kupující nesplnil tyto podmínky nebo pokyny zobrazené v e-shopu Alvadi nebo nezaplatil za objednávku.
 2. STRANY TRANSAKCE
  1. Kupující musí být dospělý (nejméně 18 let), fyzická osoba nebo jakákoli právnická osoba, která před podepsáním kupní smlouvy nebo využitím služeb e-shopu Alvadi potvrzuje, že si přečetla, porozuměla a souhlasí s dodržováním podmínek. Pokud však osoba, která tyto požadavky nesplní, stále používá internetový obchod Alvadi, zadává objednávku a / nebo nakupuje zboží, odpovídá za to osoba, od jehož bankovního účtu nebo kreditní karty byla provedena platba za příslušnou transakci. důsledky výše uvedených operací.
 3. NÁKLADY, DOSTUPNOST A INFORMACE O ZBOŽÍ
  1. Ceny veškerého zboží v e-shopu Alvadi jsou v eurech a zahrnují aktuální daň z přidané hodnoty příslušné země: Estonia
  2. Kromě uhrazení ceny zboží se kupující zavazuje uhradit náklady na dopravu do místa dodání (dále: náklady na dopravu) ). Náklady na dopravu závisí přímo na množství, hmotnosti a rozměrech zboží, umístění a mohou se lišit. Příjem zboží bez přepravních nákladů je možný z obchodu nebo skladu prodávajícího, pokud není na webové stránce alvadi.cz uvedeno jinak.
  3. Zboží vybrané kupujícím se přidá do nákupního košíku a jeho cena se vypočítá automaticky. Před zahájením platby se na webu zobrazí obsah a cena vozíku.
  4. Náklady na dopravu se počítají automaticky, pokud je jedna objednávka doručena na jednu adresu. V případě, že si kupující přeje, aby zboží bylo dodáno na jiné adresy, musí kupující formalizovat samostatné objednávky.
  5. Neexistují žádné náklady na přepravu, pokud částka jedné objednávky překročí 150 € včetně DPH a místo dodání je: Estonia.
  6. Prodávající je oprávněn kdykoli změnit ceny zboží, aniž by o tom kupujícího předem informoval. Pokud prodávající změnil ceny po uhrazení faktury kupujícím, bude zboží doručeno kupujícímu za ceny uvedené na faktuře (s výjimkou případů uvedených v bodě 3.7). V případě, že se cena stane výhodnější, než je uvedeno na faktuře, není kupující oprávněn požadovat náhradu za rozdíl v ceně.
  7. Kupující je povinen neprodleně oznámit Prodávajícímu jakékoli chyby nebo závady, které brání používání internetového obchodu Alvadi. Vzhledem k tomu, že nelze zcela vyloučit výskyt technických chyb v internetovém obchodě Alvadi nebo počítačovou kriminalitu, vyhrazuje si prodávající právo kontrolovat všechny provedené objednávky a uhrazené faktury. Dojde-li k chybě (například cena zboží je ve srovnání s tržní cenou tohoto zboží neúměrně nízká), je prodávající oprávněn jednostranně zrušit objednávku, zrušit kupní smlouvu a zboží nedodat. Prodávající oznámí kupujícímu e-mailem nebo telefonicky do 7 pracovních dnů od přijetí částky faktury na bankovní účet prodávajícího a poskytne tak možnost provést novou objednávku nebo vrátit částku zaplacenou kupujícím.
  8. Při používání e-shopu Alvadi by měl kupující vzít v úvahu to, které vychází z akcií rezervě e-shopu Alvadi a technických charakteristik účetnictví zboží, inventarizace je zobrazena se zpožděním v čase, proto se zobrazené informace mohou lišit od reality. Stejně tak musí kupující vzít v úvahu, že zboží, které si přeje, je pro něj ve skladu prodávajícího rezervováno až po zaplacení a zaznamenání jeho přijetí. Prodávající tedy neodpovídá za to, že zboží určené kupujícím je označeno „na skladě“, ale později je zřejmé, že ve skladu prodávajícího nedojde zboží požadované kupujícím. V takovém případě bude prodávající informovat kupujícího o nedostatku zboží do 7 pracovních dnů a nabídne možnost provést novou objednávku nebo získat zpět částku zaplacenou kupujícím. V takovém případě prodávající neodpovídá za škody vzniklé kupujícímu.
  9. Při používání e-shopu Alvadi se kupující zavazuje vzít v úvahu, že fotografie zobrazených výrobků jsou ilustrativní a mohou se mírně lišit od skutečného vzhledu zboží, stejně jako ostatní zobrazené informace splňují, v prvním místo, obecná potřeba informací a může se kdykoli změnit. Chcete-li získat přesnější a úplnější informace o produktu, vč. jeho technické vlastnosti a vzhled, může kupující kontaktovat prodávajícího prostřednictvím e-shopu Alvadi, na e-mailovou adresu info@alvadi.cz nebo telefonicky .
  10. Při používání e-shopu Alvadi je kupující povinen:
   • zajistit, aby všechny informace, které poskytl při používání e-shopu Alvadi, byly správné;
   • ne přenášet nezákonné nebo jinak zakázané informace;
   • nepoužívat internetový obchod Alvadi pro spekulativní nebo nepřesné činy nebo podvody;
   • neposílat soubory obsahující viry a jiné počítačové programy nebo soubory, které brání, poškozuje nebo jinak narušuje běžné používání životního prostředí prostřednictvím internetového obchodu Alvadi a které mohou být v důsledku používání životního prostředí uloženy v počítači jiného Kupujícího; a / nebo narušovat, poškozovat nebo jinak narušovat normální provoz počítačů;
   • nesmí upravovat, kopírovat, přenášet, prodávat, reprodukovat ani jinak používat webový server Alvadi nebo jeho obsah zakázaným způsobem
 4. OBJEDNÁVKA A ZÁVĚRKA ZMLUVY O PRODEJI A NÁKUPU
  1. Pro dokončení objednávky vybrané položky v e-shopu Alvadi musí Kupující tuto položku přidat do virtuálního nákupní košík kliknutím na tlačítko „"Přidat do košíku"“. V případě, že si kupující přeje přidat zboží ke stejné objednávce, musí provést výše popsanou akci pro každou vybranou položku.
  2. Po výběru položky a přidání do košíku klikněte na odkaz "View shopping cart" (nebo stiskněte tlačítko "Košík" a v nabídce klikněte na "Přejít do nákupního košíku"). V nákupním košíku může kupující zvýšit nebo snížit množství zboží nebo zboží zcela vyjmout z košíku.
  3. Po určení dobrého a odpovídajícího množství bude kupující muset dokončit objednávku kliknutím na tlačítko "K pokladně". Pokud kupující nebyl zaregistrován v e-shopu Alvadi, musí k potvrzení objednávky zadat osobní údaje, a to buď jejich osobní údaje, nebo firemní údaje, vč. e-mailová adresa a kontaktní telefon. Poté stiskněte tlačítko "Registrace". K dokončení registrace musí kupující zaškrtnout políčko "Souhlasím s smluvními podmínkami a zásady ochrany soukromí". Kupující má právo podmínky vytisknout nebo uložit v digitální podobě na svém osobním nosiči. Kupující je povinen provést objednávky v souladu s podmínkami a podle pokynů pro použití uvedených v e-shopu Alvadi. Kupující se zavazuje pečlivě zkontrolovat zadané údaje při provádění objednávky a přebírat odpovědnost za správnost zadaných údajů, přičemž nese riziko případné škody způsobené jeho chybou.
  4. Po zadání údajů musí kupující zvolit vhodný způsob doručení. Vyberte "Vyzvednutí objednávky v obchodě ALVADI: Tallinn, Majaka 10", pokud chcete získat zboží z kanceláře Alvadi. Vyberte "zašlete mi zboží" a postupujte podle pokynů, pokud chcete použít dopravní službu. Pokud si kupující přeje změnit způsob doručení, klikněte na "změnit dodávku" a postupujte podle pokynů.
  5. Po zadání údajů a výběru způsobu doručení se zobrazí nákupní košík obsahující zboží a způsob dodání zvolený kupujícím. Pokud si kupující přeje získat zboží v nákupním košíku a uzavřít kupní smlouvu, musí si zvolit vhodný způsob platby. Chcete-li vybrat způsob platby, musí kupující znovu kliknout na tlačítko "K pokladně". V případě, že chce kupující změnit objednávku, musí být provedena před volbou způsobu platby.
  6. Pokud se Kupující rozhodl platit prostřednictvím internetové banky, bude přesměrován na vybranou stránku internetové banky. Po zaplacení faktury v internetové bance kupující klikne na tlačítko „Zpět k obchodníkovi“, poté prodávající obdrží od banky potvrzení o úspěchu ukončená platba.
  7. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se považuje za uzavřenou, pokud prodávající obdržel potvrzení o konzultaci ohledně podmínek použití podle bodu 4.3 a byla obdržena částka uvedená v objednávce. v plné výši na účet prodávajícího. Pro potvrzení uzavření kupní smlouvy zašle prodávající kupujícímu potvrzení s fakturou na zadanou e-mailovou adresu. Prodávající uchovává dokumenty zaslané po dobu 7 let.
  8. Souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro Alvadi. Podpisem a odesláním objednávky dává kupující souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů za účelem navázání vztahu se zákazníkem, uzavření, provedení, úpravy, ukončení smlouvy, nabízení zboží, zlepšení kvality zboží a provádění dalších operací souvisejících s výše uvedeným, jakož i zasílání nabídky společnosti Alvadi, pokud Kupující na základě toho udělil samostatný souhlas. Kupující souhlasí s tím, že předávání osobních údajů třetím osobám, vč. výrobce zboží je povolen způsobem stanoveným zákonem o ochraně osobních údajů. Osoba si je vědoma svých práv na kdykoli dostávat informace o shromážděných osobních údajích ao účelu jejich použití; informace o tom, komu byly osobní údaje sděleny; požadovat opravu nepřesných údajů; ukončení a výmazu zpracování údajů, pokud požadavek není v souladu s právními předpisy.
 5. PROVÁDĚNÍ OBJEDNÁVKY
  1. Přeprava zboží se uskutečňuje na náklady a riziko kupujícího podle podmínek přepravní společnosti. vybrané kupujícím. Pro pohodlí zákazníka je v nákupním košíku zobrazeno přibližné datum dodání.
  2. Pokud se po uzavření kupní smlouvy ukáže, že nákupy kupujícího nejsou na skladě a datum dodání se změní, informuje prodávající kupujícího o novém datu dodání. V případě, že kupující nemá zájem o koupi produktu vyplývající z prodloužení lhůty, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy v souladu s bodem 6.1 těchto podmínek. Prodávající neodpovídá za škody způsobené zpožděním při dodání zboží.
  3. V případě, že k dodání zboží, opožděné dodávce nebo jinému nedorozumění dojde z důvodu nepřesností v údajích zadaných kupujícím, nemá kupující právo odstoupit od kupní smlouvy v souladu s s odstavcem 6.1 těchto podmínek.
  4. Před převzetím zboží a podpisem dodacího listu musí kupující pečlivě zkontrolovat obal zboží, v případě fyzického poškození musí být uvedeno na nákladním listu a informovat prodávajícího do 1 pracovního dne e-mailem na info@alvadi.cz nebo telefonicky . Kupující má právo nepřijmout zboží s poškozeným obalem. Po převzetí zboží a neinformování o poškozeném obalu se zboží považuje za řádně doručené kupujícímu. Kupující je oprávněn nepřijmout poškozené zboží.
  5. Při převzetí zboží a před instalací / sestavením / malbou / použitím je kupující povinen vzít v úvahu, že zboží musí být pečlivě rozebráno, aby nedošlo k poškození obalu, výrobního označení nebo sériového označení. čísla zboží a také kupující je povinen zkontrolovat, zda je zboží vhodné pro jeho auto nebo ne. Je nutné v případě zrušení kupní smlouvy, je-li sníženo riziko spojené se škodou uvedenou v bodech 6.9 a 6.11 Podmínek.
 6. ZRUŠENÍ PRODEJNÍ ZMLUVY
  1. Kupující má právo zrušit kupní smlouvu v případě popsaném v bodě 5.2. Podmínek, včetně případu, kdy existuje kupní smlouva uzavřená podle bodu 4.7. obchodních podmínek, ale dodací lhůta pro místo určené kupujícím se prodávajícím prodlužuje. Kupující má právo tuto smlouvu ukončit do 2 pracovních dnů od obdržení informace o prodlení s dodáním zboží od prodávajícího. Pro ukončení smlouvy musí být prodávajícímu podána žádost info@alvadi.cz ve formátu, který lze reprodukovat písemně. Pokud neodešlete formulář, nebude zboží vráceno.
  2. Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele, má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů od přijetí zboží. Za účelem ukončení kupní smlouvy je kupující povinen podat prodávajícímu žádost ve formě, kterou lze písemně reprodukovat na e-mail info@alvadi.cz ve stanovené lhůtě (formulář žádosti: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf). Já V žádosti je kupující povinen uvést, zda si přeje od prodávajícího obdržet částku rovnající se ceně objednávky zaplacené kupujícím nebo vyměnit nakoupené zboží za jiné zboží nabízené prodávajícím. Pokud Klient (dříve) / nepodal (ted) výše uvedenou aplikaci, zůstane předplacená částka na klientském předplatném účtu. Po třech letech má společnost Alvadi právo převádět prostředky na předplaceném účtu ve svůj prospěch.
  3. V případě, že zboží splňuje některou z následujících podmínek, není kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v souladu s článkem 6.2 Podmínek:
   • zboží, které je „*“ zvláštní příkazy “, které obsahují informace o neuplatnění práva na odstoupení;
   • zboží vyrobené nebo objednáno podle osobních preferencí Kupujícího;
   • zboží vyrobené nebo objednáno za osobních podmínek;
   • snadno rozbité nebo rychle opotřebitelné / rychle se kazící zboží;
   • sezónní zboží nebo jakákoli periodika;
   • bude otevřeno mazivo, chemický produkt a autokosmetika
  4. V případě, že Kupující vymaže svůj účet z internetového obchodu Alvadi, není oprávněn ukončit a / nebo odstoupit od kupní smlouvy v souladu s ustanoveními 6.2 a 7.3 Podmínek.
  5. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy v souladu s bodem 6.2 a přeje si od prodávajícího získat částku rovnající se ceně objednávky zaplacené kupujícím, zavazuje se prodávající vrátit částka zaplacená za zboží a příznivější přepravní náklady poskytnuté kupujícímu při dodání zboží kupujícímu. Prodávající má právo nevracet výše uvedenou částku, dokud kupující zboží nevrátí prodávajícímu.
  6. V případě, že si kupující pro přijetí zboží nevybral standardní, tj. nejvýhodnější přepravní službu, ale zvolil si nákladnější přepravní službu, prodávající pouze uhradí kupujícímu. náklady na standardní náklady na dopravu.
  7. Prodávající vrátí částku zaplacenou za zboží do platebního systému nebo na bankovní účet, z něhož byla platba provedena, do 14 kalendářních dnů od přijetí žádosti o ukončení kupní smlouvy a za předpokladu, že ve stejném termínu (14 kalendářních dnů) kupující vrátil zboží prodávajícímu, vrácené zboží je v souladu s těmito podmínkami použití a prodávající nemá důvod ke snížení nebo zrušení částky zaplacené kupujícímu v souladu s ustanovením 6.11 podmínek.
  8. Lhůta pro vrácení částky zaplacené kupujícím se prodlužuje o zpoždění při vrácení zboží.
  9. Zboží vrácené kupujícím musí být úplné a v původním obalu (originální obal nesmí být poškozen / rozmazlen) a kromě toho musí obsahovat všechny výrobky, včetně příslušenství, které byly původně dodány se sadou zboží . Nesmí být otevřeny doplňkové balíčky s připevněním příslušenství. Obal nesmí obsahovat cizí štítky (cenovky atd.). Pokud je zboží zakoupeno v rámci kampaně nebo bylo-li zboží doprovázeno jiným zbožím, je kupující povinen vrátit všechny zakoupené položky včetně zboží a dalších produktů.
  10. Kupující hradí náklady spojené s vrácením zboží, s výjimkou případů, kdy zboží neodpovídá popisu internetového obchodu Alvadi.
  11. V případě, že zboží a / nebo obal vrácené kupujícím jsou poškozené nebo zkažené (stopy po instalaci, malované, něco je napsáno na obalu atd.), má prodávající právo přepočítat cena zboží a jeho snížení v důsledku škody a odpočet z částky vrácené kupujícímu; nebo nepřijímají zboží vůbec. V případě, že kupující nesouhlasí se snížením hodnoty zboží v důsledku přepočtu, má kupující právo zapojit do spravedlivého vyhodnocení snížení hodnoty nezávislého licencovaného znalce. Náklady na znalecké posouzení nese strana, jejíž názor není opodstatněný.
  12. Prodávající má právo ukončit kupní smlouvu v případě uvedeném v bodě 3.7 Podmínek vč. pokud se v důsledku technické chyby cena konkrétního produktu změní ve srovnání s tržní cenou nepřiměřeně nízko a prodávající neprokázal, že tato cena je důsledkem snížení hodnoty zboží a prodávající ještě neposlal zboží kupujícímu určená adresa. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v situaci popsané v bodě 3.8, vč. i po zaplacení zboží kupujícím dochází k tomu, že zboží nebylo na skladě. Prodávající má právo odmítnout provedení těchto transakcí a informovat o nich kupujícího. Za účelem ukončení smlouvy je prodávající povinen předložit příslušné oznámení o ukončení ces kupujícímu ve formátu, který lze reprodukovat písemně (nejlépe pomocí e-mailové adresy sdělené kupujícím). V případě odmítnutí provedení transakce se prodávající zavazuje vrátit kupujícímu částku zaplacenou za nakoupené zboží a dopravu do 14 kalendářních dnů.
  13. Kupující i Prodávající mají právo odstoupit od smlouvy a uplatnit své právo na uplatnění opravných prostředků v případě nedodržení podmínek v souladu s podmínkami.
 7. ODPOVĚDNOST PRODEJCE ZA NEDODRŽENÍ ZBOŽÍ
  1. Prodávající odpovídá za neshodnost zboží s podmínky kupní smlouvy, které se projeví do 2 let ode dne dodání zboží kupujícímu, jak je stanoveno zákonem.
  2. V případě, že zboží propuštěné kupujícímu není v souladu s podmínkami smlouvy, je kupující povinen informovat prodávajícího co nejdříve, nejpozději však do dvou měsíců od zjištění o takovém fakty, předložením prodávajícímu fakturu, na jejímž základě bylo zboží zaplaceno, a reklamaci, kterou lze reprodukovat písemně na e-mail info@alvadi.cz. V případě neshody musí být použití zboží okamžitě pozastaveno a prodávající o tom musí co nejdříve informovat. Kupující je povinen ve své reklamaci uvést jméno, kontaktní údaje, datum podání reklamace, datum zjištění vady zboží, popis přesné vady, nároky vůči prodávajícímu v souvislosti s vadou, ale také k označení nebo doplnění reklamace doklad potvrzující kupní smlouvu mezi kupujícím a prodávajícím.
  3. Je-li zjištěno poškození a vada zboží, má kupující právo požadovat od prodávajícího opravu nebo výměnu zboží za zboží, které lze přizpůsobit. V případě, že tato opatření nejsou možná nebo nepřiměřená, má kupující právo ukončit kupní smlouvu a vrátit částku zaplacenou za zboží. Pokud není v kupní smlouvě stanoveno jinak, prodávající nenahrazuje dodatečné náklady vzniklé při výměně zboží v době podání reklamace (montáž a demontáž zboží, přeprava, poštovné atd.).
  4. Prodávající neodpovídá za škody způsobené kupujícím za zavinění nebo škody způsobené zneužitím zboží kupujícím.
 8. ÚPRAVA PODMÍNEK, VYROVNÁVÁNÍ SPORŮ
  1. Všechny materiály zveřejněné v e-shopu Alvadi patří Prodávajícímu nebo Prodávajícímu byla vydána licence vlastníka autorských práv pro komerční použití. Autorská práva rovněž podléhají podmínkám používání tohoto e-shopu Alvadi.
  2. Kupující je oprávněn tyto podmínky uchovávat na svém paměťovém médiu, aby byla zajištěna jejich písemná reprodukce, v případě potřeby po uzavření kupní smlouvy.
  3. Prodávající má právo, jednostranně, zcela nebo částečně, měnit podmínky bez předchozího upozornění kupujícího. Změny se projeví od okamžiku jejich zveřejnění v e-shopu Alvadi na adrese alvadi.cz. Změny neovlivní žádné dříve schválené objednávky.
  4. Strany jsou vůči sobě odpovědné za škodu způsobenou případy a rozsahem porušení podmínek stanovených zákonem: Estonia. Odpovědnost prodávajícího je omezena na náklady na zboží a v některých případech na náklady na dopravu a je odpovědný pouze za protiprávní porušení podmínek. Prodávající neodpovídá za ztrátu výnosů pro kupujícího ani za škody, které kupujícímu utrpí, ani za prodlení s dodáním zboží.
  5. Kupní smlouva a používání e-shopu Alvadi se řídí právem příslušné země: Estonia. Spory budou urovnány jednáním. V případě, že neexistuje řešení, jsou spory vedeny ve Výboru pro spotřebitelské spory na Pronksi 12 Tallinn, www.komisjon.ee. Spory s právnickou osobou se urovnají v Harju Maakohtus.
  6. Kupující má právo dovolávat se opravných prostředků stanovených v zákoně o závazcích (požadovat splnění povinnosti; odmítnout splnit svou povinnost, požadovat náhradu škody, odstoupit od smlouvy) od smlouvy nebo ke zrušení smlouvy, ke snížení ceny, k požadování úroku z prodlení s placením finančního závazku).
  7. spotřebitelské spory lze řešit také v elektronickém prostředí: http://ec.europa.eu/odr
 9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
  1. Odpad vzniklý po použití zboží zakoupeného v internetovém obchodě Alvadi je tříděn podle postupu klasifikace nebezpečného odpadu zavedeného Estonskou republikou v květnu 1, 2004 jako nebezpečný a vyžadující zvláštní využití odpadu (RT I, 14.05.2013, 2). Seznam těchto položek zahrnuje baterie, pneumatiky pro automobily, oleje, kapaliny a výrobky pro péči o vozidlo. Více informací o nebezpečném odpadu lze nalézt na webových stránkách Inspekce životního prostředí (www.kki.ee).
  2. Obce instalují pro soukromé osoby kontejnery pro zneškodňování nebezpečného odpadu. Další informace o sběrných místech naleznete na webových stránkách obce nebo hledejte prostřednictvím telefonu místní správy.
  3. Právní subjekty se zavázaly poskytovat nebezpečný odpad specializovaným bodům využití licencí. Seznam společností zabývajících se zneškodňováním nebezpečných odpadů, které mají licenci, je k dispozici na webových stránkách inspekce životního prostředí (www.kki.ee).

Zásady ochrany osobních údajů

Podmínky těchto Zásad ochrany osobních údajů upravují zpracování osobních údajů klienta, pokud klient používá služby poskytované na webových stránkách alvadi.cz (dále jen „ALVADI“). Osobní údaje klientů jsou nezbytné pro to, aby klienti mohli využívat služby ALVADI. Osobní údaje jsou informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby (dále jen „Klient“). Zpracování zahrnuje shromažďování, ukládání, úpravy, využití, zveřejnění, zveřejnění převodem, jakož i vymazání nebo zničení osobních údajů Klienta. Zpracování osobních údajů bude prováděno pouze se souhlasem Klienta, s výjimkou případů, kdy právo nebo povinnost zpracovat takové údaje stanoví zákon.

ALVADI chrání data klienta dodržováním příslušných pravidel bezpečnosti a důvěrnosti. ALVADI používá nezbytné organizační, fyzické, informační a komunikační bezpečnostní technologie k ochraně dat klienta.

 1. PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ALVADI PROCESS?
  ALVADI zpracovává osobní údaje Klienta pro následující účely: plnit smluvní závazky vůči Klientovi; zvýšit kvalitu služeb; vykonávat marketingové činnosti; plnit zákonné právní povinnosti stanovené zákonem a odůvodňovat právní zájem.
  1. Plnění smluvních závazků vůči klientovi
   ALVADI zpracovává osobní údaje Klienta za účelem splnění smluvního závazku, konkrétně:
   • k provedení příkazu ( zejména komunikovat s klientem, přenášet pokyny týkající se objednávky klienta, platby za produkty, dodání produktu, vrácení produktu a provedení záruky)
   • k oznámení stavu objednávky (zejména k zasílání souvisejících dokumentů) na zakoupený produkt (y), například faktura, technická dokumentace, záruční listiny atd.).
  2. Výkon marketingových aktivit
   ALVADI zpracovává osobní údaje Klienta za účelem marketingových aktivit, konkrétně:
   • za zasílání propagačních nabídek a oznámení na e-mailové adresy nebo čísla mobilních telefonů poskytované klientem (s jeho souhlasem
   • pro průzkum trhu (včetně studia spotřebitelských zvyklostí klientů a získávání informací o produktech a služby, které generují největší zájem klienta).
  3. Zvyšování kvality služeb
   ALVADI zpracovává osobní údaje Klienta za účelem zvýšení kvalita služeb, konkrétně:
   • zlepšit uživatelský dojem na webu
   • provádět průzkumy ovlivňující výkon ALVADI
   • a informovat Klienty o změnách ve službách a produktech nabízená technická řešení a také o funkcích ALVADI.
 2. CO OSOBNÍ ÚDAJE AL VADI COLLECT
  ALVADI shromažďuje tři typy dat, jmenovitě osobní údaje, jiné než osobní údaje a soubory cookie.
  1. Osobní údaje
   ALVADI shromažďuje osobní údaje Klienta, pouze pokud je Klient sám poskytl dobrovolně, provedením nákupu, zdokumentováním vrácení nebo zaregistrováním na alvadi.cz. Klient odpovídá za správnost poskytovaných údajů.

   Osobní údaje zahrnují jméno a příjmení, telefonní číslo, adresu (včetně země, města a poštovního směrovacího čísla), e-mailovou adresu (e-mail), číslo bankovního účtu (povinné k identifikaci plateb za produkty a prodané služby, jakož i vrácení peněz klientům), identifikační dokumenty (nezbytné pro splnění smluvních závazků, například při dodávkách produktů oprávněným osobám), registrační číslo vozidla a objednávky.
  2. Neosobní údaje
   Kdokoli může navštívit alvadi.cz bez registrace a zadání svých osobních údajů. V takovém případě se jediná informace, kterou sdílí s ALVADI, týká jeho návštěvy. Tento typ informací se nazývá neosobní a přenáší se v automatickém režimu pomocí analytických nástrojů, jako jsou Google Analytics, Správce značek Google, Mapy Google, Yandex Metrica, Facebook Widget. Tyto informace se používají pouze ke zlepšení výkonu ALVADI a ne ke shromažďování osobních údajů.

   Neosobní údaje zahrnují datum a čas návštěvy, region, město, zobrazení, přihlašovací stránku, odhlášenou stránku, poslední zdroj provozu, reklamní přechody, vyhledávač, reklamní systém, IP adresu a historii vyhledávání. .
  3. Cookies
   K poskytování vysoce kvalitních služeb v internetovém obchodě alvadi.cz používá ALVADI soubory cookie. To je nutné k tomu, aby uživateli bylo umožněno atraktivnější a pohodlnější používání webu, a také k získání analytických údajů a výpočtů používaných společností ALVADI k udržování provozu webu (například jak často uživatel navštíví web a které stránky, co webový prohlížeč a hardware vybavit on / ona používá).

   Soubory cookie jsou textové soubory, které jsou uloženy v počítači nebo zařízení uživatele, když navštíví web. Takové textové soubory nejsou škodlivé. Neobsahují viry a nejsou vázány na konkrétní osobu nebo IP adresu. Většina souborů cookie se smaže poté, co uživatel zavře svůj prohlížeč. Nazývají se cookies relace. Ostatní soubory cookie (trvalé) jsou uloženy v počítači uživatele na delší dobu a pomáhají určit, kdy uživatel příště navštíví naši webovou stránku.

   Většina prohlížečů ve výchozím nastavení povoluje soubory cookie. Můžete změnit nastavení zabezpečení a zakázat cookies. V takovém případě nebudou na vašem počítači ukládány žádné cookies. Pokud cookies zakážete, některé funkce našeho webu přestanou fungovat. Některé stránky se nemusí zobrazit správně. Můžete také nastavit svůj prohlížeč tak, aby pokaždé, když se web pokusí nainstalovat soubory cookie, obdržíte příslušné varování a rozhodnete se pro každý samostatný soubor, zda jej chcete povolit nebo ne.
 3. Jak dlouho ALVADI SKLADÁ OSOBNÍ DATA KLIENTA
  ALVADI ukládá osobní údaje Klienta, zatímco Klient využívá služby ALVADI a pokud si nepožádá o smazání svých osobních údajů nebo pokud tyto zásady ochrany osobních údajů nestanoví jinak. Potvrzení a faktury se ukládají v souladu s místními zákony.
 4. KDO ALVADI PŘEJÍMA OSOBNÍ ÚDAJE?
  ALVADI je oprávněna předávat osobní údaje třetím stranám na plnit smluvní závazky. Třetí strany jsou obchodní partneři společnosti ALVADI, kteří poskytují a / nebo používají poštovní služby nebo poskytují leasing a / nebo služby převodu plateb. Propojení mezi platebními systémy a kupujícími je zabezpečeno protokolem SSL, který zaručuje, že neoprávněné osoby nemohou získat přístup k přeneseným informacím nebo je změnit.

  Pro účely marketingových aktivit je společnost ALVADI oprávněna předávat osobní údaje třetím stranám. Třetí strany jsou obchodní partneři, od nichž ALVADI nakupuje reklamní služby.

  ALVADI může z oprávněného právního zájmu převést nebo rozdat pohledávku Zákazníka za účelem inkasa pohledávek třetím stranám a převést osobní údaje Zákazníka týkající se pohledávky do společnosti, která má pravomoc společnosti ALVADI. plné moci (například společnosti zabývající se vymáháním pohledávek nebo společnosti poskytující informace o úvěru).
 5. KLIENTSKÁ PRÁVA
  Klient je oprávněn:
  • získat informace o zpracovávaných osobních údajích
  • aby získal přístup k jeho / její osobní údaje
  • k podání žádosti o opravu nesprávných / neúplných osobních údajů nebo o úpravu / doplnění jeho osobních údajů na jeho osobním účtu. Klient je odpovědný za poskytnutí správných nebo upravených údajů.
  • odstraní své osobní údaje, jakmile tyto údaje již nebudou vyžadovány nebo pokud je zpracování osobních údajů nezákonné, s výjimkou případů, kdy má ALVADI zákonné právo ukládat klientova data
  • k podání žádosti o odmítnutí zpracování osobních údajů pro marketingové účely
  • aby nedal souhlas se zpracováním osobních údajů pro použití v přímém marketingu, pokud registrace
  • abyste požádali o omezení zpracování osobních údajů
  • abyste získali jeho osobní údaje ve strojově čitelném formátu („přenositelnost dat“)
  • podat stížnost na Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon) Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, tel. +372 6274 135, fax +372 6274 137, e-mail: info@aki.ee, website: http://www.aki.ee/en

  Vyžádat si informace o zpracování, úpravě / opravě, vymazání osobních údajů, jakož i o omezení nebo odmítnutí osobních údajů Klienta zpracování můžete odeslat e-mail s popisem vašeho požadavku na info@alvadi.cz. ALVADI je oprávněna požadovat kopii osobních údajů Klienta k identifikaci osoby. ALVADI se zavazuje reagovat na požadavky klientů do 30 dnů ode dne podání. Ve svém osobním účtu můžete zrušit odběr zpravodajů a reklamních e-mailů. Chcete-li to provést, měli byste se přihlásit do svého osobního účtu a zrušit zaškrtnutí políčka "Chci dostávat informace o dobrých nabídkách a slevách" a kliknout na "Save".